Att ha tillgång till en tvättmaskin är något som inte alla människor i världen som har. Hans Rosling åskådliggör ekonomisk tillväxt, energiåtgång och fattigdom på ett enkel och tydligt sätt. Se videon och fundera över hur du själv har det och hur du själv använder din tvättmaskin. Många tankar kommer upp!

Läs mer här: http://www.ted.com/speakers/hans_rosling