tic tac toeNu är det söndag och snart en ny vecka. En vecka där jag börja arbeta igen efter en lång välbehövlig semester. Under de sista dagarna har jobb-hjärnan börjat sätta igång och nu känner jag mig redo för ett nytt läsår. Jag ser framemot det kommande läsåret då jag fått nytt uppdrag i min tjänst och att få träffa mina elever igen.

Under det kommande läsåret kommer jag att arbeta som ämneslärare i åk 2 och även som IKT-pedagog på skolan. Det kommer att bli ett spännande år med att försöka handleda och inspirera mina kollegor i att använda sig av IKT i undervisningen. Jag själv har tänkt att börja blogga med mina elever via Webbstjärnan och så även försöka mig på att flippa klassrummet med tvåorna. Exakt hur flippandet ska gå till har jag inte helt klart för mig men jag kommer att smyga in det under höstterminen.

Jag ser även framemot en av våra studiedagar i höst där jag kommer att föreläsa för lärare i kommunen om hur jag bloggar och fördelen av att blogga och att ta del av andras lärarbloggar. Det är fantastiskt hur många duktiga lärare det finns runt om i Sverige och som delar med sig av sina kunskaper till oss alla. Jag vet att det finns ännu fler lärare som med hjälp av bloggandet skulle kunna delge oss alla sina kunskaper. På min egen skola finns det många lärare som är riktigt duktiga inom sina ämnen och vars kunskaper jag skulle gärna se att fler skulle få ta del av. Jag hoppas att jag kan inspirera fler kollegor att börja blogga.

Innan jag gick på min semester så hade vi inget schema klart och vi saknade en person till arbetslaget. Det ska bli intressant att se hur skolledningen fixar detta. Kommer det att anställas en ny person eller kommer någon annan kollega på skolan få ta de timmar som fattas. Det är ju inte helt optimalt att organisationen inte är helt klar innan man går på semester. Det finns ju många orsaker till att organisationen inte är klar. Bland annat hänger det på ekonomin, det hänger på om någon annan på skolan har utrymme i sin tjänst och det hänger på behörigheten. Det är inte det allra enklaste att få ihop ett schema som ska fungera för ca 90 personal(lärare, fritidspedagoger, förskollärare och resurser) och över 600 elever. Det ska bli spännande på tisdag när organisationen för läsåret presenteras!

Till det här läsåret har organisationen kring skolledningen gjorts om. Förra läsåret hade vi en rektor och en biträdande rektor samt sju arbetslagsledare. Till det här läsåret är arbetslagsledarna borttagna och i stället så har två biträdande rektorer på 50% var anställts ur den egna organisationen. Under förra läsåret arbetade jag själv som arbetslagsledare och insåg då att vi låg ”back” på ledningsfunktionen (chefer). Vi kommer i år att arbeta i själv-ledande arbetslag och det kommer att bli spännande. Jag själv måste backa ganska mycket då jag vet att jag gärna tar kommando och leder möten och annat när inget sker. Det blir en spännande erfarenhet att verkligen ta två steg tillbaka och inte själv ta ledning. Jag tror på att detta är en framgångsrik väg då fler i arbetslagen kan kliva fram och ta ansvar. Det är lätt att slänga över allt ansvar på arbetslagsledaren eller rektorn. Det är viktigt att alla personer i en grupp kliver fram och tar ansvar för olika delar av gruppens totala ansvarsområde. Jag kommer ju ändå att ha ett stort ansvar för skolans IKT-utveckling så jag kommer nog att ligga lite lågt i arbetslaget.

Nu längtar jag faktiskt över att få träffa alla duktiga kollegor och alla elever igen. Jag känner mig uppladdad för att ta nya tag och göra vår skola ännu bättre!

Grönkullaskolan, det är vi.
Inget ska någonsin stoppa oss
Vi kan bli vad vi vill!
Vi är flest! Vi är bäst!
Fast vi är olika blir vi ett.
Grönkullaskolan, äger fett
(Text & musik Jonas Johnsson 2014)