De tre små vargarna och den stora stygga grisenVarannan vecka på tisdagar går jag och klassen till vårt skolbibliotek och lånar böcker. Detta har vi gjort från det vi började skolan i höstas. Jag tycker att det är viktigt att alla lånar böcker. De får låna en bok som de får läsa i och en bok som de kan titta i. Sedan beror det på vilken elev det är vilken typ av böcker de ska låna. Läsning och läsförståelse är mycket viktigt att ha med sig i det fortsatta lärandet i skolan.

Förra läsåret var jag ämneslärare i åk 4 och 6 i matematik, no, teknik och bild. I de nationella proven i matematik och biologi som vi genomförde så märktes det väldigt tydligt hur viktigt det är med läsförståelsen. Det var många elever som hade svårt att förstå texterna. För mig är det en viktig erfarenhet jag tar med mig i mitt arbete med mina ettor.

Efter biblioteksstunden hade eleverna sin första utomhuslektion i idrott för denna termin. Jag passade på att planera och skriva ut saker som vi skulle arbeta med. Jag hann även med att korridorssnacka lite med mina två chefer och några andra kollegor.

Eftermiddagens lektion blev en bra lektion med tyst läsning i de böcker de lånat och så en del göra klart arbete. Jag har inte startat upp något nytt ännu men kommer i morgon att starta upp nästa kapitel i matteboken som bland annat kommer att handla om volym.

Innan mellanmålet så läste jag ur ”De tre små vargarna och den stora stygga grisen” av Eugene Trivizas och Helen Oxenbury. Det är en variant av en känd historia som de flesta känner igen. Eleverna tyckte om den och den är väldigt rolig att läsa. Jag älskar att ha högläsning! Då får jag spela lite teater för eleverna. Och jag tror att de gillar det…

Efter lektionerna så har jag pysslat med att inventera läromedel som jag har i mitt klassrum inför den stora läromedelsbeställnings som vi ska göra inför hösten. Jag har även hunnit med att städa och plocka lite i klassrummet så att det ser bra ut inför morgonens lektioner. När jag hålller på och arbetar inne i klassrummet hör jag hur några elever som är på fritids blir väldigt arga och högljudda. Jag går ut och hjälper sedan min kollega med att försöka prata med eleverna om vad det var som hände. Alla elever vet exakt hur man ska göra när det är konflikter men det är inte så enkelt alla gånger att göra som man vet att man ska göra… Känslorna tar gärna över och så kommer det fula ord och så fortsätter bråket på en nivå som det inte var från början. Konflikter sker hela tiden och det är viktigt att vi i skolan och föräldrarna lär barnen bra strategier för hur de ska hantera konflikter och hur de ska hantera sig själva när de blir arga. Tyvärr gör inte alla föräldrar det och ett fåtal föräldrar säger till barnen ”Slår någon dig så får du slå tillbaka…” Det är något jag får höra då och då…