Påskreflektioner

Läraryrket är ett av de mest komplexa yrken som du kan ha. Du möter ständigt nya utmaningar och förändringar. Vissa förändringar är av godo vissa är det inte. Du ska varje arbetsdag möta dina elever, elevernas föräldrar, kollegor, chefer, politiker och alla andra med en respekt för den andre personen. Du förväntas kunna och veta allt om världen och lite till. Du möter elever med en mängd olika förutsättningar för lärande. En del elever har goda förutsättningar att ta till sig sitt lärande då de är i rätt mognad, i en god miljö hemma, har en egen vilja av att vilja lära sig något. En del elever har inte alls dessa förutsättningar. De är egentligen inte mogna att gå i skolan, de har inte goda förutsättningar i hemmet, de vill bara inte sitta still och lära sig något.

När Björklund säger att han vill ha mer lärarledd katederundervisning så tror jag inte att han själv förstår vad det är han pratar om. Han har ingen aning om vilka förutsättningar lärare har i skolan idag. Han verkar heller inte förstå att det skiljer sig i förutsättningar från en skola i Pajala, en byskola i Pilkrog, en skola i Adolfsberg, Örebro och en skola i Rissne, Sundbyberg. Dessa fyra olika skolor har helt skilda förutsättningar för att kunna arbeta med lärandet i vardagen. Varje ny utbildningsminister vill skapa sig ett eget eftermäle som sedan kan säga ”Det där har jag gjort”. Detta skapar en oro och ett tillstånd av otillräcklighet och brist på tillit. Låt mig som lärare få arbetsro och låt mig göra det jag ska göra; dvs planera och genomföra undervisning. Låt mig då även få göra det på det sätt som jag anser passar bäst för den grupp av elever som jag undervisar. Jag känner eleverna och vet hur jag skapar lust för lärande. Jag arbetar på olika sätt beroende på vilken ålder eleverna har. Men ett arbetssätt som jag har för yngre elever kan lika gärna passa bra för äldre elever.

Jag ifrågasätter ständig mitt lärarskap och ledarskap i klassrummet. Jag vrider och vänder på det jag har gjort och funderar: ”Vad ska jag göra för att det ska bli ännu bättre?”. Att vara lärare är inget du bara stänger av när du går hem. Du har alltid funderingar på hur undervisningen kan bli bättre. Den lärare som inte funderar över dessa frågor har nog gett upp sitt eget lärarskap och sin stolthet över sitt yrke. Jag är stolt över att vara lärare. Jag är stolt över att få vara med och skapa framtidens människa. Jag är stolt över att arbeta i ett mångkulturellt område. Jag är stolt över att ha professionella kollegor som möter barnen på ett professionellt sätt.

Jag sätter #skolanförst på min agenda. Gör det du med!