I den mediala diskussion som sker kring skolan får man lätt intrycket att allt som sker i skolan är lärarnas fel. Allt i från att skolor går med budgetunderskott, att Sverige hamnar efter i PISA-undersökningarna till att lille Kalle glömde sin mössa i matsalen. Allt är lärarnas fel… En del föräldrar lägger över allt ansvar…