Den sjunde oktober skickade jag ett mejl till utbildningsministern, Gustav Fridolin, med en inbjudan att komma och skugga mig under en dag. Jag är oerhört imponerad över hur snabbt jag fick svar från regeringskansliet. När jag bjöd in förre finansministern Anders Borg tog tre veckor innan jag fick ett svar från Utbildningsdepartementet. Idag fick jag svar från Regeringskansliet!

Hej Jonas,

Statsrådet Fridolin tackar för ditt mail samt din förfrågan. Tyvärr måste vi tacka nej till din inbjudan att besöka skolan för tillfället

Med vänlig hälsning

Viveca Mattsson
Utbildningsdepartementet
Drottninggatan 16
103 33  Stockholm

Naturligtvis nöjer jag mig inte med att bara få ett nej utan jag skickade ett svar med vändande post:

Hej Viveca!

Tack för ditt svar.
 
Jag vill ändå lämna en stående inbjudan till utbildningsministern att besöka mig och min undervisning. Jag har möjligheter att relativt snabbt ta emot honom för ett besök. Om utbildningsministern har en timme över så är han varmt välkommen. Det går bra att ta kontakt via mejl eller via mobil 0XX-XXXXXXX.
 
Med vänlig hälsning,
 
Jonas Johnsson

Jag tycker att det är viktigt att ministern och hans sakkunniga ser till att möta oss lärare på fältet. Det är viktigt att Utbildningsdepartementet har nära och täta kontakter med den praktik som ska genomföra de direktiv som regeringen ställer på skolan.

Vi lärare behöver känna att vi har utbildningsministerns och regeringens förtroende för det arbete vi gör ute i våra skolor. Fridolins företrädare på posten har inte visat någon tillstymmelse av tillit till oss i skolan. Vi behöver arbetsro i skolan och inte en massa nya reformer. Rensa bland dokumentationen och ge oss tid att planera, genomföra och utvärdera vår undervisning med eleverna. Ge oss tid att utveckla tankar och idéer kring nya former för undervisningen. Lägg ner PISA hetsen och ge oss vettiga förutsättningar att arbeta!

Gustav! Du är varmt välkommen att besöka min skola och min undervisning. Slå mig en signal innan du åker till jobbet så bjuder jag på kaffe och ett gäng elever som gärna delar med sig av hur de tycker att det är i skolan! Ja, och även mina kollegor kommer gärna att dela med sig av sin vardag i skolan!

Välkommen!