framtidens medborgareJust nu pågår ett av de största slagen om skolan. Våra politiker på riksdagsnivå och kommunalnivå slänger sand, spadar och hinkar på varandra för fulla muggar. Det är rena sandlådenivån på diskussionerna om skolan, eleverna och om oss lärare. Hur mycket skit ska vi ta egentligen?

Inför årets val till riksdag, landsting och kommun har skolan seglat upp som det stora slagfältet. Här har alla åsikter om hur skolan har sköts tidigare mandatperioder, hur skolan har sköts den här mandatperioden, hur skolan borde skötas, hur dåliga alla elever är och hur dåliga alla lärare är. Det är ett enormt brus av olika åtgärder som partierna slänger sig med. Betyg från årskurs 4, ordningsbetyg från årskurs 7, mindre klasser, fler lärare, högre lön, fler utbildningsplatser, högre krav på att få komma in på lärarutbildningen, vem ska vara huvudman för skolan dessa och många andra förslag seglar omkring runt slagskeppet skolan.

Alla har åsikter om skolan. Jag menar verkligen alla har åsikter om skolan. Det ska en väl få ha eller? Ska alla få ha åsikter om skolan? Ska alla få tycka om skolan? Vilka erfarenheter har en med sig in i diskussionen om skolan? Är det som elev för 20 år sedan eller är det som förälder till en elev som går i skolan nu? Alla som har gått i skolan har en åsikt om skolan. En relaterar ofta till sin egen skolgång om hur allt var bra då. Det var ordning och reda i skolan. En lärde ju sig så mycket. En fick aldrig ha keps på huvudet eller ha mobiltelefon(nej just det…den var ju knappt uppfinnen då). Det finns många föräldrar som har massor av åsikter om skolan. Läraren ska ju bara se till just deras barn. Läraren ska ju göra allt för just den eleven. Deras barn ska ju ha det allra bästa betyget. De hotar med att om vi inte får som vi vill så byter vi skola.

Hur ska vi få eleverna att respektera varandra och sina lärare när inte ens föräldrarna respekterar skolan och lärarna? Hur ska lärarna kunna genomföra undervisning när eleverna redan har inställningen att lärarna är dåliga? Hur talar vi om skolan? Hur talas det hemma om skolan? Hur talar föräldrar med dålig erfarenhet av skolan med sina barn? Hur talar vi lärare om elever och föräldrar? Det är av stor vikt att vi alla talar om skolan som en bra plats där ett lärande ständigt sker. Det är viktigt att vi tillsammans respekterar varandra för det arbete vi gör. När ska politikerna sluta använda skolan som slagpåse? När ska politikerna låta oss som arbetar i skolan få arbetsro så att vi faktiskt kan göra det vi ska? När ska föräldrarna ta sitt ansvar för uppfostran av sina barn? Eller är det lärarnas uppgift?

När politikerna ser till att det blir politiskt lugnt i skolan så kan vi arbeta i lugn och ro. Se till att hålla sams och komma överens. Politikerna i Sundbyberg Stad har gjort ett försök och det ska bli spännande att se hur denna överenskommelse kommer att hålla. Tänk om riksdagspolitikerna kunde göra upp om skolan en gång för alla så att det blir lugnt! Våra barn är inte betjänta av att varje ny regering gör en ny lärarutbildning. De är inte betjänta av att sänka betygsåldern till årskurs 4. Ska verkligen en politiker peta i hur jag ska genomföra min undervisning? Ska en förälder lägga sig i om jag låter eleverna ha keps på sig i klassrummet? Ska min rektor lägga sig i om jag väljer att ha läxor eller inte? Det verkar som politikerna kör en massa hittepå-saker kring skolan. Snacka om flummigt…

Vi i skolan arbetar med Sveriges framtid. Vi måste ligga i framkant i undervisningen och vad som kan vara viktigt för framtiden. Det är viktigt att veta vår historiska bakgrund men det är även viktigt att eleverna får med sig verktyg för att klara av framtiden. Vad kommer våra framtida medborgare behöva? Vad kommer vi lärare behöva för nya kunskaper för att klara av uppdraget att utbilda framtidens medborgare?