I dagarna är det många lärare som sliter hårt med att skriva skriftliga omdömen till sina elever. Många gör detta i sista stund eftersom många arbetsområden inte har avslutats förrän nu. Jag har försökt att bedöma kunkapskraven löpande under terminen men det är inte alltid lätt. I helgen avslutade jag mina omdömen och har även skrivit utvecklingsmöjligheter till varje elev. Visserligen är de ganska lika de som jag skrev förra terminen. Men vem är det jag skriver för?

I vårt digitala system måste vårdnadshavarna ha en elektronisk legitimation för att kunna ta del av vad vi lärare har skrivit om deras barn. I min förra klass så var det två vårdnadshavare som hade varit inne och läst våra omdömen. Resten hade inte gjort det… I min nuvarande klass har jag inte full koll på hur många som har läst höstens omdömen men jag har inte fått någon reaktion på dem… Jag skulle kunna skriva vad som helst för ingen läser dem. Vid utvecklingssamtalen så pratar vi om vad vi ska arbeta vidare med och i de flesta fall har jag förberett detta genom att se över vilka kunskapskrav jag tycker att eleverna ska arbeta med.

Så vem är det jag skriver dessa utvecklingsområden för? Inte är det föräldrarna och inte är det mina chefer. Knappt ens för min egen del heller. Möjligen om mina elever skulle få en ny lärare men inte ens då heller… Jag försökte läsa omdömen förra läsåret som andra lärare hade skrivit men det är knappt att jag själv förstår vad som står. Om du som läser är förälder – läser du ditt barns skriftliga omdömen? Förstår du dem? Jag vet lärare som läser sina barns omdömen men som knappt förstår dem. Hur pass tillgängligt blir detta för föräldrarna och eleverna? Visst vi ska skapa ett eget professionellt språk men var går gränsen?

Jag skulle vilja att det var så här…om eleven följer ”normalkurvan” dvs att eleven utvecklas som förväntat gentemot kunskapskraven så anser jag att det räcker att ”pluppa”, markera kunskapskraven som ”följer planen”. I de fall när jag anser att elven riskerar att inte uppnå kunskapskraven så ska jag skriva vad eleven behöver utveckla. Detta skulle innebära en hel del minskad administration kring de skriftliga omdömena.

Du som läser kanske funderar, vad håller den här läraren på med? Jo, så här är det.. i min kommun så ska vi fortsätta använda oss av vårt digitala systems nuvarande underlag för bedömningar och inte Skolverkets mallar. Förvaltningen och rektorerna tycker att det är bättre än Skolverkets mallar och att det då inte blir något ”nytt” för oss lärare. Jag hade ju hoppats på Skolverkets mallar då dessa är enklare att förstå för många föräldrar och elever (men även lärare).

Vad tycker du? Hur gör du? Kommentera gärna här eller på Twitter eller Facebook. Använd #skriftligaomdömen!