Det blev som jag trodde… mitt mejl till finansministern skickades vidare till utbildningsdepartementet… Läs mitt svar och vad brevsvararen skrev:

7 jun 2014 kl. 14:30 skrev Sigrid Rydell Johnson <sigrid.rydell.johnson@regeringskansliet.se>:
Hej Jonas!
Eftersom ditt mail till Anders Borg handlar om skolan skickades det vidare till oss på utbildningsdepartementet. Det är så regeringens arbete är uppdelat. Vi uppskattar att vi får ta del av dina erfarenheter och synpunkter. Som medarbetare i den politiska staben har jag blivit ombedd att svara dig.
Låt mig börja med att säga att det är den politiska ledningen, snarare än lärarna, som Jan Björklund och andra företrädare har kritiserat. Mycket pekar på att en av anledningarna till skolresultatens nedgång är att undervisningen under 1990-talet och framåt har karaktäriserats av att eleverna i stor utsträckning arbetar på egen hand utan aktiv lärarstöd. I Skolverkets kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i svensk skola pekades den ökade andelen eget arbete ut som en av anledningarna till att resultaten försämrats. Även IFAU bedömde, i sin forskningsöversikt om utbildningspolitik, att de ändrade arbetsformer till förmån för en mindre strukturerad undervisning är en av de troligaste anledningarna till resultatförsämringen.
Regeringen har därför tydliggjort, i skolförordningen, att eleverna har rätt till ett kontinuerligt och aktiv lärarstöd i en strukturerad undervisning. Eleverna behöver lärare som tar en aktiv roll i klassrummet och på så sätt kan leda dem till bättre förståelse och djupare kunskaper. Läraryrket är ett mycket viktigt yrke och lärarnas kompetens och engagemang är en av de viktigaste faktorerna för att vända skolutvecklingen i Sverige.
Med vänliga hälsningar
Sigrid Rydell Johnson
Brevsvarare
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Hej Sigrid!

Tack för att Du svarade på det mejl som jag sände till Finansminister Anders Borg. Tyvärr så svarar ditt brev inte på de frågor som jag ställde till Anders Borg. Det var ju finansministerns uttalanden som jag reagerade på och inte vad utbildningsdepartementet tycker. Det är ju tråkigt att finansministern inte kan svara på frågor som gäller hans uttalanden i Affärsvärlden.
Det är ju intressant att du nämner att skolresultaten har gått ner under 1990-talet samt att Björklund med flera kritiserar arbetssätten som då fanns. De väljer alltså att kritisera sina egna? Det var ju under den borgerliga regeringen som Lpo-94 infördes. Det jag skrev i mitt brev var handlade om Borgs uttalanden om att vi bland annat inte ska ”prata” matematik utan endast räkna. En av mina frågeställningar berör detta i hans uttalande. Borg verkar ju själv vara kritisk till den nuvarande läroplanen, Lgr 11, som nuvarande regeringen har varit med att fatta beslut om.
Så tyvärr har jag ju inte fått svar på mina frågor till finansminister Anders Borg. Jag förväntar mig att han ber lärarkåren om ursäkt för sina uttalanden.
För kännedom kommer detta mejl att läggas ut på min blogg www.jonastheteacher.se
Vänligen
Jonas Johnsson
Kommentar: 
Flumpedagogik eller flumsvar?