Det är intressant att följa de olika partiernas strategier för att ”sänka” varandra. Det är fullt med skrämselpropaganda från alla håll. Ett exempel är friskolor och fri-förskolor. Här kastas det pajer fram och tillbaka mellan de olika partierna. Det ena partiet skriker högre än det andra. Just skolan men även vård och omsorg ligger i skottgluggen just nu.

Vänstersidan av politiken anser att vinster i välfärden är helt fel och att företag som bedriver verksamhet inom välfärden inte ska få göra vinster som inte återinvesteras. Aktieägarna ska inte få ta del av om företaget går bra. Högersidan tycker att det inte spelar någon roll alls att företag gör vinster som sedan sprids ut bland olika aktieägare som ibland huserar i vissa skatteparadis. Den högra delen av partierna säger att om vänstersidan kommer till makten så kommer de att stänga alla friskolor och friförskolor omgående. De hävdar att alla elever och lärare på dessa skolor går och är oroliga över om de ska få gå kvar på sin skola. Västersidan säger att företagen inte ska få göra vinster om de inte återinvesteras. En salig soppa av allt anser jag.

Jag tycker mig se att tonen mellan olika partiföreträdare har hårdnat och de bygger sina uttalanden på att förmedla rädsla (som SD gör i sina uttalanden angående invandringen). Har de inga andra argument än att bygga sin retorik på rädsla? Kan de inte i stället visa vad de kommer att göra om de får makten? Kan de inte vara tydliga med att faktiskt visa var de står? Det är ju inte direkt någon större skillnad mellan partierna egentligen… Alla drar sig mot mitten.

För att återgå till debatten kring kommunala skolor och friskolor så anser jag att de krav som ställs på skolorna ska vara lika. Det finns kommunala skolor som inte bedriver bra verksamhet och det finns friskolor som bedriver kvalitativ bra verksamhet. Ställ samma krav på kommunal verksamhet som på friskoleverksamhet. Vi måste ställa lika höga krav på all verksamhet som bedrivs med skattemedel. Viktigt att vi använder våra skattepengar på rätt sätt! Det finns många friskolor som startats av ett gäng lärare som brinner för undervisning och skolutveckling. De tar stora ekonomiska risker genom att starta en skola och ska man inte då få tillbaka något ifrån deras insats?

Att göra ”vinst” på skolan gör ju även många kommuner som via sina kommunala fastighetsförvaltningar eller kommunala fastighetsbolag tar ut ockerhyror för skollokalerna och brister kapitalt i sitt ansvar som hyresvärdar med brist på underhåll. Vad tar man ut i andra kostnader som skolan inte kan göra något åt… Är det någon som tänkt den tanken?