En fundering som jag har haft är det här med överlämningar när man tar över en ny klass eller om det kommer en ny elev. Vad är egentligen relevant att veta om gruppen eller eleven? Får jag veta för mycket? Hur pass mycket färgar det jag vet min relation till gruppen/barnet?

Under min studietid vikarierade jag en del på en skola i Örebro. En dag när jag kommer och ska vikariera så får jag frågan om vilken klass jag ska ha idag. Jag talar om vilken klass jag ska till och får då till svar:

– Jaha, DEN klassen…

I det uttrycket fanns en väldigt färgad åsikt om just den specifika klassen. I detta tyckte jag själv att jag fick veta för mycket. Jag mötte klassen och hade undervisning med dem hela dagen. Jag funderade efteråt på vad personalen hade menat med det personalen sade. Jag hade definitivt inte samma åsikt om klassen som personalen hade.

Det handlar mycket om HUR jag bemöter eleverna första stunden jag träffar dem. Utstrålar jag säkerhet och trygghet så blir det lugnt i klassen. Är jag tydlig så blir det inga bekymmer. Visst får jag arbeta med vissa grupper men jag visar att jag gillar dem ändå.

Under de år jag har arbetat inom skolan så har vi i de klasser jag arbetat i tagit emot inflyttade elever. I ett särskilt fall som jag minns handlade det om ett par elever som kom till min klass där man från de avlämnande skolorna ringde i stora larmklockan kring eleverna. Jag och den kollega som jag arbetade med kände efter ett par dagar att vi inte riktigt förstod vad i problemen bestod i. På den skolan jag då arbetade på så märktes dessa elever knappt. Många gånger kan ett miljöombyte för eleven vara bra då de får chansen att börja om på nytt.

Många gånger när en elev kommer från en liten skola med få elever till en större skola så märks man inte lika mycket.  Det är i flera fall räddningen för många elever som annars skulle fått en stämpel som stökig eller som ”dum-i-huvudet”. Både bland elever OCH personal.

Naturligtvis är det bra att få veta vissa saker om gruppen eller om en ny elev men jag vill nog helst få dem som ett blankt papper. Jag vill själv skapa mig en bild av eleverna och se deras möjligheter i stället för att få en färdigserverad bild. I de fall jag får det serverat trots att jag själv inte vill så är jag nog ändå rätt bra på att skapa mig egna bilder av eleverna. För de flesta gångerna så stämmer inte bilden som serveras till mig… Eleverna måste få känna att de får chansen att visa att de faktiskt kan ändra på sig.

Jag möter varje barn som en egen individ och lär känna varje barn. Jag vill ge varje barn en möjlighet att få visa sina bästa sidor. Jag vill ge varje barn möjligheter att nå så långt de kan och vill. Jag vill att varje barn ska känna sig unikt. Jag vill att varje barn ska känna sig som en del av gruppen. Jag vill att varje barn ska bli sett varje dag.