Häromdagen skrev jag ett inlägg om ”Ordning och reda?!”. Att jag skrev inlägget var att jag läste en artikel på  Lärarnas tidnings hemsida.  Där de beskriver hur 1250 lärare anser att det är i skolan. Hela frågan kring ordning och reda är något som både allmänhet och politiker har åsikter om och som de debatterar. LR har gjort en ansats till att faktist undersöka detta med dem som är mitt i detta – lärarna. Enligt undersökningen så säger man att:

Mer än hälften av lärarna i årskurserna 1–6 uppger att de instämmer helt eller till stor del  i påståendet att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla regler och studiero. (LRs Undersökning)

Om detta stämmer så är det ju helt uppåt väggarna att vi lärare lägger så stor del av att upprätthålla regler och studiero. Hur mycket undervisning hinner vi då med? Jag har kollegor som arbetar hårt med detta och som är goda pedagoger och skickliga ledare. I mitt tidigare inlägg skrev jag om ledarskapet i klassrummet och hur viktigt det är. Mina kollegor är oerhört skickliga i sitt ledarskap och i dessa fall ligger inte problemet i ledarskapet. Där ligger problemet på en föräldranivå där föräldrarna inte ger det stöd som behövs för att kunna skapa studieron i klassrummet.

Ibland kan man i ”stökiga” eller ”struliga” klasser mötas av föräldrakommentarer som ”måste han/hon gå i den här gruppen?” eller ”kan inte han/hon byta klass?” Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm, skriver i sin blogg att:

Men det är att göra det väl lätt för sig att peka ut en – relativt liten – grupp med utåtagerande elever, ofta med diagnoser, och låta dem bära hundhuvudet för när det är bristande ordning i skolan. Att vi ska ha ett väl utvecklat arbete för särskilt stöd, både i klassrummet och/eller i en särskild undervisningsgrupp, för de elever som behöver det är självklart. Men vi ska inte ”skylla” skolans problem på att eleverna är ”för svåra”. Stök och bråk förekommer även i grupper där det inte finns elever som är t ex utåtagerande. (Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm)

Det stöd vi lärare behöver är att det finns en tydlig värdegrund i skolan och att vi får stöd från föräldrarna i arbetet med klasserna. En del föräldrar måste förstå att deras barn inte är som änglar i skolan trots att de blir behandlade som så hemma. Föräldrarna behöver lita på oss som arbetar i skolan. Barn är olika i olika situationer.

Jag håller med Lotta Edholm i att ledarskapet ska vara tydligt i hela organisationen. Från politiker till rektorer till lärare. Men jag håller fast vid att det är i klassrummet som ledarskapet behöver vara tydligast. Det är jag som lärare som skapar studieron tillsammans med mina elever. Jag som lärare behöver ha tillit och stöd från politiker, rektorer och föräldrar för att kunna skapa studieron.

Intressanta artiklar i frågan:

DN Ledare Erik Helmerson – Studiero är en ödesfråga
Lärarnas Tidning – Ordningsproblem tar en stor del av lärarnas tid
Lotta Edholm: Studiero handlar om ledarskap – inte om bra och dåliga elever