Uppdaterad 9 maj

Ordning och reda i klassrummet. Det är något som många tycker kring. Att skapa en god studiero är lärarens uppgift. Underlaget för god studiero skapas redan i förskoleklassen. Där påbörjas ett arbete kring att få sexåringarna att skolans in i ett skolsystem som innebär att som elev sitter du still och är tyst. Detta fortsätter sedan från årskurs ett och vidare upp i skolsystemet. En god elev är en elev som sitter tyst och arbetar. Att som elev prata och diskutera med sina klasskamrater är något som inte ses med blida ögon inom skolan eller av samhället.

Vad innebär egentligen studiero? Hur tyst ska det vara? När sker egentligen ett lärande? I ett klassrum så sker det ett lärande hela tiden. Ett lärande sker när elever samtalar med varandra. Att komma till ett samtalsklimat i klassrummet där det sker lärande samtal är något av min uppgift som lärare. Jag som lärare skapar ett gott samtalsklimat och även en god studiero i klassrummet. Det är i mitt ledarskap som jag tillsammans med eleverna skapar studiero. I min etta som jag har just nu arbetar vi mycket med att skapa god arbetsro. Vi samtalar om vad det innebär med arbetsro. I vissa lägen är det helt tyst i klassrummet och det enda man hör är blyertspennornas skrivande på pappret. I andra lägen pågår det lärande samtal vid varje bord. Min uppgift i årskurs ett är att lära eleverna hur man gör när man ska arbeta koncentrerat och när det är läge för att småprata och hjälpa varandra.

När jag började arbeta på min nuvarande skola fick jag ”ta över” tre klasser som bytt ma/no-lärare ett antal gånger under de år de gått i skolan. I början av terminen fick jag lägg en hel del tid på att skapa den studiero som jag ville ha under mina lektioner. Detta startade i samma sekund som jag öppnade dörren till klassrummet och hade min första lektion med respektive klass. Jag har inte många sekunder på mig att visa vem jag är och vad jag står för. Misslyckas jag i detta så får jag ett hårt arbete med att skapa studiero varje enskild lektion. Jag är tydlig med vad jag vill och hur jag vill att det ska vara i klassrummet. Något som är viktigt i skapandet av studiero är att jag möter mina elever med respekt. Jag är saklig och tydlig i min kommunikation om vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt. Tydligheten med detta är något av det viktigaste i mitt ledarskap i klassrummet. Det är jag som visar vägen. Alla elever vill ha lugn och ro i skolan och får de en lärare som är tydlig med vad som gäller så accepterar de detta. Jag har alltid haft ett gott stöd av föräldrar och skolledning i detta. Är du tydlig när du träffar föräldrar om hur du leder i klassrummet så har du dem med dig. De flesta föräldrar VILL att det ska vara ordning och reda i skolan. Alla elever som jag haft genom åren VILL ha ordning och reda i skolan. De VILL ha tydliga lärare som visar vad de står för. De lärare som har bekymmer med sitt ledarskap i klassrummet får inte elevernas respekt och därigenom blir det svårt att upprätthålla studieron i klassrummet.

Möter du eleverna med respekt så kommer du att få respekt. Det gäller att vara envis och att hålla på det som man sagt. Du kan inte hålla på och vela och ändra dig hela tiden. Ett av de sätt jag använder mig av för att skapa lugn och ro i klassrummet är att när jag har den första lektionen på dagen med eleverna så tar jag i hand och hälsar på eleverna innan de får gå in i klassrummet. Innan jag börjar med det så inväntar jag att eleverna står och är tysta och lugna. Jag släpper inte in elever som inte är redo att ha lektion. Om eleverna börjar prata och stöka omkring när de blivit insläppta i klassrummet så börjar vi om och hälsar på varandra igen. Detta brukar jag få göra några gånger tills de har förstått att jag inte kommer att ge mig. Med vissa grupper tar det längre tid men de flesta grupperna lär sig rätt snabbt vad det är som gäller och hur det ska vara.

Vem ansvar är det att det är studiero i klassrummet? Ansvaret, som jag ser det, är delat mellan rektor, lärare och elever. Till viss del även föräldrarna, då i sin roll som vårdnadshavare och fostrare. Rektor ser till att det skapas gemensamma ordningsregler, enligt vad skollagen säger. Ansvaret för genomförandet och upprätthållandet ligger på rektor men även på oss lärare som arbetar ute med eleverna. Det är vi som ska se till att vi upprätthåller reglerna. Det är viktigt att vi som lärare ser till att göra detta och att om vi inte struntar i regler som vi inte tycker om.

Nu kan det verka som att jag anser att detta inte är ett problem i skolan. Det är ett problem på skolor i Sverige. Vi måste se till att ha studiero i våra klasser men mycket handlar om ledarskapet i klassrummet. Det finns alldeles för många lärare (behöriga och obehöriga) som inte klarar av detta. Tyvärr får en del av dessa lärare inte rätt stöd från kollegor och skolledning. Det finns även lärare som trots massiva stödinsatser ändå inte klarar av detta. De lärare som inte klarar av detta bör se sig om efter ett annat arbete.

Intressant artikel i Lärarnas Tidning

Är det så här vi ska ha det?