En måndag i mängden av måndagar har avklarats. Egentligen en helt vanlig måndag men ändå inte. Det mesta under dagen har varit som vanligt men vissa saker inte. Haft samtal med elever som inte riktigt klarar av att göra det de ska under lektioner utan stör de andra i klassen. Jag försöker inte att skicka ut elever ur klassrummet utan försöker lösa det mesta inom klassrummets väggar. Märker jag att en elev inte riktigt orkar så får man chansen till en timeout och då får de gå ut ur klassrummet MEN de är ALLTID välkomna tillbaka till klassrummet när de känner att de kan arbeta igen. De flesta kommer tillbaka ganska snart och arbetar bra då.

Under ledningsmötet på eftermiddagen så ringer telefonen och då är det en kollega som behöver hjälp rätt omgående så jag får promenera tillbaka till mitt hus där jag arbetar. När jag nästan är framme så ringer telefonen igen och då behövs inte hjälpen längre utan jag kan vända tillbaka och fortsätta på ledningsmötet. Efter mötet beger jag mig tillbaka till skolan och pratar lite med kollegorna om vad som hänt och hur vi går vidare. Det framkommer lite mer information om händelsen som jag ser till att min chef får och hon tar sedan tag i frågan.

Nu har det varit lite väl många saker som gör att jag inte kommer ifrån arbetet då jag tänkt mig att jag ska kunna komma iväg. Jag hoppas att nu kanske det blir lite lugnare och jag kan fokusera på undervisningen i min klass. Jag vill försöka komma vidare i mina tankar kring det flippade klassrummet då jag och en av våra speciallärare arbetar med en uppföljning av vår föreläsning i höstas då vi pratade om individanpassad undervisning. Ann-Charlotte, en av våra speciallärare, har arbetat fram en modell kring hur man kan lägga upp lektioner där vi fokuserar på att eleverna ska förstå det vi ska prata om. Det bygger på en läsförståelsestrategi. Jag ska försöka koppla ihop det med det flippade klassrummet och hur vi kan nyttja IKT i detta samt försöka se hur vi kan anpassa detta till åk 1-3. Det är spännande att få arbeta tillsammans med en skicklig speciallärare som har lång erfarenhet av skolan och undervisning. Vi hoppas att kunna genomföra föreläsningen för kollegorna i början av höstterminen.

Jag vill passa på att tipsa om ett radioprogram som sänts i P1 som handlar om min skola och hur det blev efter branden förra året. Lyssna här: Efter branden kom lugnet! Det är intressant att höra elevernas syn på hur skolresultaten kan bli bättre med lugn och ro! Det känns tydligt att det är mycket lugnare på skolan efter branden än före branden. Vi är på rätt väg och vi kommer att lyckas! Jag känner en stolthet över att få arbeta på Grönkullaskolan och jag vill att alla elever ska vara stolta över sin skola!

The Grönkullasong
av Jonas Johnsson

Grönkullaskolan….
Grönkullaskolan…
Vi kan bli vad vi vill
Vi kan bli vad vi vill

Grönkullaskolan, det är vi.
M, R, S husen går vi i.
Från hela världen kommer vi.
The Grönkullasong är vår melodi.
På vår skola gör vi allt.
Leker, lär och har väldigt ballt.

Grönkullaskolan….
Grönkullaskolan…
Vi kan bli vad vi vill.
Vi kan bli vad vi vill.

Grönkullaskolan, det är vi.
Inget ska någonsin stoppa oss.
Vi kan bli vad vi vill!
Vi är flest! Vi är bäst!
Fast vi är olika blir vi ett.
Grönkullaskolan, äger fett.

Grönkullaskolan….
Grönkullaskolan…
Vi kan bli vad vi vill
Vi kan bli vad vi vill

Grönkullaskolan….
Grönkullaskolan…
Vi kan bli vad vi vill
Vad vi vill och lite till!