Debatten kring skolan går hög på Twitter. Det är mycket intressant att läsa och att delta i debatten med politiker, andra pedagoger och andra som har intresse av skolan. Ibland kastas det skit mellan olika politiker och ibland mellan lärare som har olika åsikter. I de flesta fall ligger diskussionerna på en hög nivå men ibland sjunker den rätt ner i sandlådan. Att föra ut ett budskap via Twitter går sekundsnabbt. Spännande!

Skolverkets generaldirektör publicerade en tweet om Skolverkets slutsatser kring de ökande skillnaderna mellan skolorna som de flesta av oss har sett och känt av. Med tanke på de slutsatser som Skolverket drar av sina egna data och PISA-undersökningen så börjar jag fundera lite på det som statsministern sade under lördagsintervjun 12/4. 

 

”– Jag tror mer på Pisa-undersökningen och internationella forskare, sade Reinfeldt i Ekots lördagsintervju när han fick frågor om läget i skolan och vad man kan dra för slutsatser av rapporter från Skolverket om att skillnader mellan skolorna har ökat dramatiskt de senaste 20 åren.(Citerat från SVT) ”

 

Det är ju intressant att han väljer att lita mer på PISA än på de slutsatser som Skolverket har dragit. PISA bygger på ett antal utvalda skolor och elever i de länder som PISA genomförs i. I Sverige så är det 200 skolor och 30 elever på varje skola. Detta blir 6000 elever. I de data som Skolverket använder sig av är ur den betygsdatabas som finns samt de data som finns registrerat om föräldrars utbildningsbakgrund. I PISA undersökningen anger eleven själv föräldrarnas bakgrund. 

Att det finns en skolsegregation ser jag i min egen vardag som lärare. Föräldrar väljer bort skolor trots att det finns duktiga och erfarna pedagoger. Föräldrar väljer även bort skolor i mångkulturella områden av många olika anledningar. Det är synd då dessa skolors elever drabbas på många olika plan. Då elever flyttar/byter skola så försämras ekonomin för den skola som tappar många elever. Då drabbas de elever som är kvar då man inte har råd att ha kvar lärare som är kompetenta och duktiga. Många gånger är dessa pedagoger oerhört engagerade i sina elever och i att se till att dessa elever utvecklas och inhämtar kunskap. 

Att finnas på Twitter och att diskutera och debattera leder för min egen del till vässade argument kring det jag tycker om men även en förståelse för hur många andra har det i skolan. Det är viktigt att vi som arbetar i skolan påvisar hur komplext yrket är och att det finns oerhört många duktiga pedagoger. Ett sätt är att bland annat använda sig av taggen #lyftskolan i sina inlägg. Besök Skolsmedjans blogg och inlägget om #lyftskolan!

 

Källor:
Vanliga frågor om PISA – Skolverket

Skolverkets slutsatser om ökade skillnader mellan skolor