Jag har nyligen bytt arbetsgivare och skola och håller på och komma in i arbetet med min nya klass. Kommer hem efter en dag på jobbet. Käkar lite rester från gårdagen och tar fram datorn för att kolla in twitter. Jo, jag vet att twitter kanske inte är det bästa stället att hålla till på om man har lätt för att bli arg men jag brukar ha ganska lång stubin innan jag tänder till…men när jag läser denna rubrik: LÅT ALLA ELEVER LÄRA SIG CYKLA I SKOLAN och tänker vad fan nu då?

Okej. Lugn nu Jonas. Det kanske inte är så illa som du tror.

Jag andas extra ett par gånger och så börjar jag läsa debattartikeln som är publicerad på Expressens debattsida. Naturligtvis så har ju någon nisse på Expressen valt rubriken till artikeln. Jag hoppas på det i alla fall.

Vi vet ju att barn rör sig mindre än tidigare. Det är en oro att hålla fast vid om vi vill ha friska medborgare i framtiden. Jag tycker också att det är viktigt att barn och vuxna rör på sig för sin hälsas skull. Politikerna ser även farhågorna i att så många barn blir körda i bil till skolan och även här håller jag med. På min tidigare skola hade vi stora problem med att föräldrar körde och parkerade som man inte ska göra. Trots att parkeringsvakter var på plats då och då så struntade många föräldrar i trafikreglerna. Det gick så långt att när en elev påpekade för en förälder att hen parkerat fel så fick eleven en utskällning av föräldern (Den föräldern hade nog lite punka på hjärnan den dagen). I princip alla elever på skolan har gångavstånd till skolan. Mina föräldrar hade inte kört mig till skolan…

Att cykla eller att gå till och från skolan är bra. Det kan vi alla hålla med om. Det jag tycker är fel är är politiker börjar tycka att det är SKOLANS uppdrag att lära barnen att cykla. Jag har vid olika tillfällen bjudit in politiker för en fika för att diskutera skolfrågor. Jag är så tydlig varje gång: LÄGG INTE PÅ MER UPPGIFTER PÅ SKOLAN! H U R ska vi som arbetar inom skolan och välfärden o r k a utföra vårt undervisningsuppdrag när ni politiker bara lägger på, lägger på och lägger på uppgifter men vägrar plocka bort uppgifter? Skyll inte på rektorerna. De utför vad NI och förvaltningen ålägger dem att göra.

Därför vore det önskvärt om cykling kunde ingå i läroplanen på samma sätt som simning redan gör. 

Okej. Kära politiker. Hur tänker ni kring föräldraansvar? Ska inte föräldrar få vara föräldrar och ta det ansvar det innebär att vara förälder? Att vara förälder är ingen enkel grej (jag har ingen egen erfarenhet men har arbetat inom skolans värld i över 20 år och träffat många elever och föräldrar) men att vara förälder innebär ett ansvar för det barn man satt till världen.

Under 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av eleverna till skolan. Sedan dess har andelen som går eller cyklar halverats och var fjärde elev kommer till skolan med bil.

Är det då skolans fel att eleverna inte går eller cyklar till skolan? men det är ju klart. Det är ju lärarnas fel att eleverna inte får lära sig att cykla. Det är ju lärarnas fel att eleverna inte får lära sig att simma. Det är ju lärarnas fel att eleverna inte går och lägger sig i rätt tid. Det är ju lärarnas fel att eleverna inte äter frukost. Det är ju lärarnas fel… ja du kan ju fylla valfri text eftersom det mesta verkar vara lärarnas och skolans fel… Det är nog även vårt fel att nästan alla kommuner i Sverige skär ner på skolans ekonomi.

Missförstå mig inte nu kära politiker. Ni har ett stort ansvar att få ihop kommunernas, regionernas och statens ekonomi. Det är ni som ska ansvara för detta. Men om ni får en tanke som säger något liknande som detta:

Det här borde skolan…

Stanna upp ett tag. Fundera en lång stund på om det verkligen är SKOLANS ansvar. Om ni nu anser att det är SKOLANS ansvar. Ta och läs Skollagen, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet samt Timplan för grundskolan. När ni läst dessa så tar ni en funderare på följande: VAD SKA VI NU TA BORT? Om ni anser att inget går att ta bort…LÄGG FÖR TUSAN INTE TILL NÅGOT MER! För vilka lärare tänker ni ska undervisa?

Ni vet väl att det kommer att saknas 65000 lärare om FEM ÅR?