Sitter på balkongen och tittar och lyssnar på regnet som strilar ner från himlen. Försöker sammanfatta första dagen med eleverna efter sommarens ledighet. Efter rektors obligatoriska inringning av det nya läsåret samlades hela vår klass i min kollegas klassrum. I vår klass går 37 nyfikna elever. Tyvärr saknade vi tre elever som inte kom idag men vi hoppas att de kommer under veckan.

Efter ett upprop och information till eleverna och de föräldrar som var på plats så delade vi upp oss i våra två undervisningsgrupper. Då fick eleverna sina platser och så delade vi ut åtta (!) olika brev och blanketter som eleverna skulle ta med sig hem.

Efter lunch och lite kaffe så fortsatte planeringen av veckan och lite annat som behövde fixas. Det blir många samtal mellan mig och min kollega då vi vill försöka arbeta så lika som möjligt vad gäller regler och andra saker i våra två klassrum. Under förra läsåret var vi klasslärare och hade våra egna klasser men nu i år kommer vi att vara ämneslärare och det ställer högre krav på samarbetet oss emellan. Det är intressant och spännande att diskutera och komma överens om olika saker. Vi båda får kompromissa i vissa frågor som ligger oss varmt om hjärtat men i de flesta frågor är vi rätt överens.

Jag ser framemot att få arbeta med våra tvåor och treor under året. Min tanke är att arbeta med IKT i undervisningen så mycket som möjligt. Vi kommer att starta en blogg i tvåan och en blogg i trean. Men det är inte det allra enklaste då vi måste ansöka om tillåtelse från kommunen att göra detta. Det ska ha med att allt som har kommunen som en slags avsändare ska dokumenteras och skötas på ett visst sätt bland annat för att det ska arkiveras och vara sökbart även om man lägger ner bloggen. Efter samtal med kommunikationsavdelningen så känns det lite lättare med att kunna komma igång med arbetet.

Nu kör vi!