Äntligen hemma efter en härlig dag i solen. 
Idag var vi till Golfängarna och Lötsjön på utflykt med hela M-huset; 170-talet elever. Vi promenerade från skolan till lekplatsen vid Lötsjön och där njöt vi och eleverna av en skön dag. Bespisningspersonalen körde ut maten till oss och vi fick äta ute i det fria. Eleverna fick chansen att leka tillsammans med alla elever i huset. Det fanns även möjligheter att få håva insekter och gå på en fågelpromenad och samla poäng. En härlig dag med väldigt få konflikter mellan eleverna. Fantastiskt kul!

Flyttprocesser och möten
Dagen började och avslutades med möten. Först ett gemensamt husmöte där vi klarade av ett antal viktiga frågor. Bland annat hur vår flyttprocess skulle se ut. Till hösten kommer vi att klämma in alla klasser  F-3 i vårt hus. Under hela det här läsåret har årskurs 3 varit i lokaler bredvid vår skolbyggnad. Lokalerna i det andra huset kommer vi att ha kvar under hela nästa läsår men då framförallt till musik, bild och fritidshemmet för åk 2 och 3. Vi fick beröm av chefen för att vi hade varit så tydliga i våra anteckningar om vart olika saker skulle. Nästa läsår kommer innebära att det blir trångt för alla under hela läsåret. Till jul kommer vi att packa ner allt i hela huset för att sedan flytta in i det vi kallar för Midgårdshuset. Det huset och skolgården kommer att genomgå en totalrenovering och ombyggnad under hösten. När vi väl har flyttat in där så kommer vårt M-hus att renoveras under vårterminen för att sedan till höstterminen 2015 vara inflyttningsklart.

Det är jul att Sundbyberg Stad och Jonas Nygren i ledningen satsar på vår skola. Det är viktigt att satsa på hela området som vi befinner oss i. Det är viktigt för skolan men även för alla som bor i Rissne. En bra skola leder till bra skolresultat för alla elever. Vi har många duktiga pedagoger och många duktiga elever på vår skola. Vi har haft och har väl fortfarande kvar ett dåligt rykte. Det dåliga ryktet har funnits ett tag och det är svårt att tvätta bort den stämpeln. Jag känner att vi är på rätt väg men det kommer att ta tid så jag hoppas verkligen att politiken i Sundbyberg har stort tålamod med oss och låter oss växa sakta men säkert. Detta oavsett vilka som kommer att sitta vid rodret efter valet i september.

Brevet till finansministern…
En av de jag följer på Twitter och som även bloggar, Fröken Ann, skrev ett brev till finansminister Anders Borg efter det otroligt plumpa uttalandet som han gjorde i Affärsvärlden den 19 mars i år. Här kan du läsa det svar hon fick och även den debattartikel som hon och Anna-Karin Bengtsson skrev som svar i Dagens Samhälle. Jag blev inspirerad av Fröken Ann’s brev till finansministern så jag bestämde mig för att skriva ett brev jag med… Här kommer det:

Till: Anders Borg, finansminister

Skriver till dig med anledning av ditt uttalande i Affärsvärlden den 19 mars samt att du avböjde inbjudan från Lärarförbundet att besöka en lärare.
Jag var en av de lärare som anmälde intresse att ta emot dig under en lektion i matematik i min klass. Jag arbetar på en mångkulturell skola i Rissne, Sundbyberg. Där undervisar jag årskurs 1 i matematik. Det var åtta andra lärare som även de visade intresse att bjuda in dig till deras undervisning. Det är synd att du missar denna fantastiska chans att få besöka lärare som undervisar i matematik idag. I ditt uttalande menar du att det inte går att ”känna” matematik. Du menar även att det enda som gäller är att räkna, räkna och åter räkna. Det jag då funderar över är att du och regeringen tillsammans med riksdagen har beslutat om en läroplan, Lgr 11. Du kanske känner till att ni beslutat om detta? Jag vet inte hur väl du kan den men i Lgr 11 under kapitel 3.5 Matematik finner du att:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. (Lgr 11 s 31)

Hur resonerar du kring att eleverna ska upplevda estetiska värden i möten med matematiska mönster? Är det detta som du relaterar till ”flumpedagogik”? Du själv har ju varit med och beslutat om Lgr 11…
Vi fortsätter på samma sida i Lgr 11:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Hur tänker du kring detta? Hur ska elverna ges dessa förutsättningar om man inte pratar om matematiska begrepp när du anser att man bara ska räkna, räkna och räkna?

Och hur ska vi kunna uppfylla detta:

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Om vi bara ska räkna, räkna och räkna?

Jag anser att du borde be hela lärarkåren om ursäkt för dina plumpa uttalanden. Du borde även ta och läsa Lgr 11 då du, regeringen och riksdagen har fattat beslut om att införa den.
Jag hoppas på ett svar från dig och inte att du hänvisar till skolminister Björklund och utbildningsdepartementet då även du och ditt departement har ett stort ansvar i skolfrågan, dvs finansieringen av skolan.

Med vänlig hälsning,

Jonas Johnsson
Lärare i matematik, NO, bild och teknik och debattör
Det här mejlet skickade jag per e-post till Anders Borg och till Finansdepartementets registrator den 18 maj. Jag har nu väntat på svar från finansministern i två veckor. Jag funderade ett tag över hur snabbt de måste svara och i Förvaltningslagen står det:

4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Så snart som möjligt… hmm undrar hur snabbt det är då… Jag ställde en fråga på Twitter till @finansdepsv och fick detta svar:

Finansdep bild 1

Det ska bli intressant att se vad det blir för svar men jag lär inte få svar från finansministern trots att frågorna är ställda till honom…

Finansdep 2
Skrev då att jag skrivit till dem den 18 maj och inte fått svar ännu. Då visar det sig att mejlet är vidarebefordrat till Utbildningsdepartementet den 19 maj och därifrån har jag ännu inte fått något svar..