Idag lade Jonas Nygren och (S) i Sundbyberg ett förslag om att tillföra ytterligare 5 miljoner kronor till årets budget för grundskolan i Sundbyberg Stad. Det är oerhört intressant att man lägger förslag om dessa pengar nu. Varför har inte dessa pengar kommit tidigare? Jonas Nygren skriver på sin blogg att:

”Sundbybergs skolresultat har förbättrats de senaste åren. I årskurs sex tillhör våra elever de bästa i landet vad gäller resultaten i matematik och engelska. Andelen elever som får godkända betyg i nian förbättras. Vi vill fortsätta utvecklingen och föreslår därför ytterligare fem miljoner kronor i år till Grundskole- och gymnasienämnden. Pengarna ska fördelas till de skolor där behoven är som störst. Samtidigt reserveras endel av pengarna för att kunna genomföra de förslag som kommer fram i den parlamentariska skolgruppen. Med ökade resurser och gemensamt fokus ska våra skolor fortsätta bli ännu bättre.”(jonasnygren.se 2014-04-28)

Anledningarna till att ytterligare utöka budgetramarna för skolan är bra anser jag men dessa pengar kunde ha kommit tidigare. Varför gav man inte skolan pengarna tidigare? Ser jag till min egen skola så skulle en del av dessa pengar underlätta för vår ekonomi. Nu kanske jag går i förväg och tror att min skola kommer att få ta emot en stor del av dessa medel men det skulle underlätta en hel del för oss. Vi har idag redan små klasser på lågstadiet (ca 20-22 elever i varje klass) vilket forskningen säger är bra, framförallt för läsinlärningen. Vi kanske då kan få behålla klasserna som de är och arbeta vidare med läsning, matematik och allt annat vi ska göra i skolan.

Det är bra att en del av dessa medel reserveras för vad som kommer fram i den parlamentariska gruppen kring skolan. Jag tror att där kommer det att komma en hel del kloka förslag på vad som behöver göras. Det jag undrar över är; vad kommer att hända efter valet? Vad kommer att hända nästa budgetår? Och sen då? Nu har ju politiken i Sundbyberg Stad kommit överens om att vara just överens om skolan. Jag hoppas innerligt att oavsett vem som styr nästkommande fyra år i Sundbyberg att den ökning som nu sker med 5 miljoner kronor till skolan att det blir en permanent ökning och inget som bara sker då det är val år…

 

Läs mer om Sundbybergs Skoldialog